Oogaandoeningen

Staar

Staar (cataract) is de benaming voor het minder lichtdoorlatend (opaak) worden van de ooglens. Dit ontstaat meestal leeftijdsgebonden zodat een staaroperatie rond het tachtigste levensjaar nodig kan zijn. Er zijn meerdere vormen zoals aangeboren (congenitaal) cataract, cataract ten gevolge van oogtrauma (operatie van het oog, een klap op het oog of een diepe beschadiging aan het oog). Tegenwoordig zien we ook op te jonge leeftijd gewone staarontwikkeling. Gewone staarontwikkeling wordt pas geopereerd als men beperkt wordt in werkzaamheden die belangrijk voor de persoon zijn. Men laat zich pas aan staar opereren als het risico van een operatie te nemen ethisch is.

Glaucoom

Glaucoom is de naam voor de aandoening dat zenuwvezels in het oog afsterven ten gevolge van zuurstoftekort. Deze aandoening kan zich onmerkbaar ontwikkelen. Zich stoten aan iets wat men niet zag kan een eerste signaal zijn van glaucoom. Afsterving van zenuwvezels is in principe onherstelbaar. De grootste oorzaak van zuurstoftekort in het oog is een te hoge druk in de oogbol. Controle van de oogdruk is dus erg belangrijk. De oogdruk is na een totale oogcontrole de eerste maatstaf voor controles in de toekomst. De gemeten drukwaarde op zich vertelt niet genoeg en kan zelfs bedrieglijk zijn. Glaucoom kan aanwezig zijn bij een laag gemeten oogdruk. Glaucoom kan erfelijk zijn en wordt na diagnose geadviseerd familieleden in te lichten opdat zij zich hier ook op zullen laten controleren. Standaard advies is controle op(aanleg) glaucoom vanaf de leeftijd van veertig jaar.

Alleen het meten van de oogboldruk is niet genoeg om te weten of er sprake is van glaucoom.

Ook bij laag gemeten druk kan glaucoom ontstaan of aanwezig zijn. Om duidelijkheid te krijgen is de beoordeling van de oogbouw belangrijk, geeft een foto van het netvlies (fundusfoto) heel veel informatie, meting van hoornvliesdikte (vlies waarop de druk wordt gemeten) en zenuwvezellaagdikte d.m.v. een scan.

Macula Degeneratie

Een steeds meer voorkomend probleem aan de ogen is Macula Degeneratie. In het centrale kijkgebied van het netvlies(macula) wat wij gebruiken voor doelgericht waarnemen wordt aangetast. Dit geeft meestal nog geen slechter zien in het eerste stadia(droge Macula Degeneratie). Droge Macula Degeneratie kan omslaan naar natte Macula Degeneratie). Natte Macula Degeneratie is een soort ontstekingsreactie van het netvlies ten gevolge van gevorderde droge Macula Degeneratie waardoor men acuut slechter gaat zien en behandeling met spoed nodig is om een zo goed mogelijk zicht te behouden. Droge Macula Degeneratie kan erfelijk zijn. U kunt u laten adviseren wat u beter wel en niet kunt doen.

Klik hier voor het maken van een afspraak