Oogdrukmeting

Oogdruk

De oogbol is gedeeltelijk gevuld met vocht, kamerwater genaamd. Dit kamerwater circuleert in het voorste gedeelte van het oog en wordt continu ververst. Nieuw kamerwater wordt aangemaakt en het oude afgevoerd. Op die manier wordt de druk in de oogbol constant gehouden. Wanneer het evenwicht tussen aanmaak en afvoer echter wordt verstoord, kan de druk in de oogbol geleidelijk oplopen. Op dat moment ontstaat een verhoogde oogdruk. Deze kan leiden tot serieuze aandoeningen. Door verhoogde oogdruk neemt bijvoorbeeld de kans op glaucoom toe.

Het verraderlijke van verhoogde oogdruk en glaucoom is, dat er voor het gevoel in de eerste fase, die wel jaren kan duren, niets merkbaar is. Als de druk in het oog hoger is dan goed is voor het oog, ontstaat er glaucoom. Dat wil zeggen dat er een verlies ontstaat van zenuwvezels. Deze zenuwvezels geven ons waargenomen beeld door naar de hersenen. Bij verlies van zenuwvezels, gaan we het beeld minder contrastrijk waarnemen, of verliezen zelfs gedeeltes van het gezichtsveld.

Glaucoom komt in verschillende vormen voor. Om tijdig te weten of uw ogen aanleg hebben tot het ontwikkelen van glaucoom, is oogcontrole vanaf de leeftijd van 40 jaar zeer raadzaam. De oogcontrole bestaat o.a. uit het meten van de oogboldruk. Dit is een eerste graadmeter, die, door de jaren gemeten een verschil laat zien of constant zal blijven.

Klik hier voor het maken van een afspraak