Aslengte-meting

De AL-scan (Nidek) meet op de meest nauwkeurige manier de aslengte van de oogbol. Dit is de afstand van de voorkant van het hoornvlies tot het netvlies achter in het oog, gemeten op h et netvliespunt waar men het scherpst mee ziet, oftewel het centrale punt van de macula.

Het is van groot belang deze aslengte te weten, omdat door te veel rekking, verzwakking van oogweefsel kan ontstaan. Deze verzwakking kan complicaties op latere leeftijd veroorzaken. Te denken aan netvliesloslating, glaucoom en maculadegeneratie.

De benaming voor het langer rekken van het oog wordt myopieontwikkeling genoemd.

De graad van myopie is meestal gerelateerd aan de gemeten aslengte van het oog, meestal gepaard gaande met het toenemen van de benodigde min-sterkte van de bril of contactlenzen.

De AL-scan legt buiten de aslengte ook andere meetwaardes van het oog vast, met elk zijn eigen belangrijkheid.

U kunt verder lezen onder myopiecontrol(kinderpagina). Dit is een breed ontwikkeld werksysteem waarmee door veel onderzoek gezocht en geadviseerd wordt om de aslengtegroei zo veel mogelijk te beperken.