Fixatie Disperatie

Fixatie Disperatie

Fixatie disparatie

Deze afbeelding geeft weer wat iemand ziet met fixatie disparatie. Alleen wanneer er veel inspanning geleverd moet worden door de ogen en het visuele systeem zullen de letters weer stil gaan staan.

Vaak wordt er alleen gekeken naar de sterkte en de gezondheid van het oog. Maar de samenwerking van de ogen is minstens zo belangrijk. Met een speciale binoculaire oogmeting kunnen we de samenwerking van de ogen onderzoeken.

Kinderen

Wanneer kinderen niet goed kunnen zien, geven ze dat zelf eigenlijk niet aan. Ze hebben tenslotte geen vergelijking. Verschijnselen als hoofdpijn, concentratieproblemen, slordig handschrift en slechte schoolprestaties kunnen duiden dat kinderen moeite hebben met het zien. Dit kan worden veroorzaakt door een onjuiste samenwerking van de ogen.                   Dit heet ook wel fixatie  disparatie.

Klachten

Klasvoorbeeld van iemand met fixatie disperatie.


Ook volwassenen kunnen last hebben van fixatie disparatie. Het uit zich in verschillende klachten zoals hieronder beschreven:

Algemene klachten

 • vermoeidheid
 • hoofdpijn die toeneemt gedurende de dag
 • branderige ogen
 • droge ogen
 • concentratie problemen
 • nek- en rugklachten
 • lichtgevoeligheid
 • moeite met lang lezen
 • verminderde oog-handcoördinatie

Handschrift voorbeeld van iemand met fixatie dispiratie in groep 4.

Klachten in de praktijk

 • moeite met het schrijven tussen de lijnen
 • slordig schrijven
 • vinger gebruiken tijdens het lezen
 • niet soepel hardop kunnen lezen
 • slecht begrijpend lezen
 • het vermijden van leeswerk
 • balans en evenwicht zijn verstoord
 • moeite met balsporten

Samenwerking tussen de ogen

Naast scherp zicht is de samenwerking tussen de ogen belangrijk. Als er sprake is van een fixatie disparatie, kijken de beide ogen niet tegelijk naar hetzelfde punt en is het stereo zien verminderd. Het zicht is dan niet dubbel, want hersenen kunnen van de 2 beelden nog wel 1 beeld maken.

fixatie disparatie

Links vallen 2 beelden van beide ogen precies op elkaar. Rechts vallen de 2 beelden van beide ogen niet op elkaar. Dit heet fixatie disparatie.

Dyslexie

Iemand met dyslexie heeft moeite met taal. Het koste moeite om foutloos en vlot te lezen en spellen. Een onjuiste oogsamenwerking geeft vergelijkende klachten als dyslexie. Het komt voor dat er ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat. Een regel soepel volgen met de ogen of moeite hebben om een regel niet dubbel zien zijn voorbeelden van visuele problemen. Door deze problemen zijn kinderen snel afgeleid. Het ontwikkelen van een visueel woordbeeld wordt hierdoor bemoeilijkt.

Bij het vermoeden van dyslexie is een functioneel optometrisch onderzoek aan te raden. Vaak kunnen lees- en leerproblemen aanzienlijk verminderd worden.

Behandeling

Fixatie disparatie kan goed behandeld worden met visuele oefeningen. Het is mogelijk dat oefeningen in combinatie met een prisma bril zijn. Dyslexie is helaas niet te behandelen met een bril.

Met behulp van de Pola-test volgens de MKH methode kan fixatie disparatie het meest nauwkeurig worden gemeten. Een meetmethode dat oogspierbalans en de samenwerking test. We kijken dan uitgebreid naar de afwijkingen in stand tussen de twee ogen.
Hieronder zijn test symbolen te zien zonder fixatie disparatie (links) en met fixatie disparatie (rechts).

fixatie disparatie

Klik hier voor het maken van een afspraak