MYOPIE

“START ZO VROEG MOGELIJK OM MYOPIE PROGRESSIE TE REMMEN”

Myopie progressie is een fenomeen dat de nodige kennis, zorg en aandacht vraagt. Alle kennis en kunde die wereldwijd wordt ingezet om myopie progressie te remmen wordt MYOPIE MANAGEMENT genoemd. Kinderen ontwikkelen steeds jonger meer myopie. Je bent myoop als je min-sterkte in de bril nodig hebt. Meestal wordt dit veroorzaakt door het langer groeien (rekken) van de oogbol. De grootste zorg is de toename van de ooglengte, wat oogweefsel verzwakt, en op latere leeftijd kwalijke oogaandoeningen tot gevolg kan hebben. Belangrijke oorzaken van myopie progressie zijn de erfelijke aanleg, langdurig dichtbij kijken, onvolwaardige voeding en te weinig rond het middaguur buiten te zijn.

Myopie progressie remmen vraagt voorlichting over ooggebruik, voeding en zo vroeg mogelijk gebruik te maken van doelgerichte behandelingsmethodes zoals:                                                        

* Het dagelijks druppelen van de ogen. ogen.                                                                      

* Het aan laten meten van myopie remmende brillenglazen, MIYOSMART genaamd, waarvoor wij zijn gekwalificeerd.   

                                                                                                                                                Het MIYOSMART brillenglas is een revolutionair technologisch ontwikkeld brillenglas om daadwerkelijk myopie te remmen. De beeldvorming in de periferie van het oog is onscherp ten opzichte van het centrale beeld. Dit onscherpe beeld in de periferie blijkt een grote veroorzaker van de myopie progressie. Het MIYOSMART brillenglas creëert defocus in de periferie dat de ooglengtetoename  remt.                                                                                                                                        

*Het aan laten meten van myopie remmende contactlenzen, of nachtlenzen waardoor ook defocus in de periferie wordt gecreëerd, en de ooglengtetoename wordt geremd.

Laat u informeren door onze optometristen Lars Raijmakers (Boptom) en Sybilla Buisman.

SYBILLA BUISMAN OPTIEK OPTOMETRIE