Fundusfoto

Alleen het meten van de oogboldruk is niet genoeg om te weten of er sprake is van glaucoom.

Ook bij laag gemeten druk kan glaucoom ontstaan of aanwezig zijn. Om zeker te zijn, geeft een foto van het netvlies uitsluitsel. Een zogenaamde fundusfoto.

 

Door met een funduscamera door het transparante gedeelte van het oog te kijken, door de pupil heen, kan Sybilla Buisman de fundus (achterkant van het oog) in kaart brengen. De pupil is een opening in het oog dat er als een zwarte vlek uitziet. Dit komt omdat het licht dat het oog door deze opening binnengaat niet gereflecteerd wordt.

Bij rode ogen op een foto wordt het licht wel gereflecteerd en wel zo dat het precies terugkaatst in je eigen oog. Je ziet dan een rode pupil. Deze rode kleur wordt veroorzaakt door de bloedvaten. Sybilla Buisman kan dus o.a. de bloedvaten in je oog bestuderen. Aan de hand hiervan kunnen talrijke afwijkingen die normaal (nog) niet te zien zijn worden ontdekt. Maar ze kijkt niet alleen naar de bloedvaten. Door speciale technieken weet ze zelfs abnormale veranderingen in de vele onderliggende lagen van het oogweefsel te ontdekken.

Door veel training en een intensieve studie kan Sybilla Buisman zelfstandig een diagnose stellen en indien nodig zal zij doorverwijzen naar de juiste specialist. Het afzoeken van het oog door de verschillende lagen heet ‘screenen’. Standaard brengt Sybilla Buisman het gehele oog in kaart. Of het nu om een bril gaat of om de diagnose ‘suikerziekte’, als daar aanleiding toe is.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Buisman Optiek © 2023

Ontwerp & realisatie Shadow IS